Jul 16, 2019   11:22 p.m. Drahomír
Academic information system

Projects


Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky

Supervisor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt zahŕňa medzinárodné robotické súťaže v regióne Viedeň-Bratislava, medzi nimi jedny európske majstrovstvá a jedny svetové majstrovstvá. Záujemcom ponúka jednoduchý prístup k robotike vo viedenských výskumných a vývojových laboratóriách. Výskumná a vývojová infraštruktúra sa rozšíri o virtuálne internetové robotické laboratórium v Bratislave. Program doplnia dve vedecké konferencie a tri letné akadémie (robotické prázdniny) pre podporu dorastu a talentov. Výmenný program v oblasti vzdelávania by mal zabezpečiť trvalé nadnárodné spojenie medzi školským a univerzitným vzdelávaním a vdeckým výskumom. Doplnkom bude aj vývoj platformy pre vzdelávanie v robotike vrátane didaktického konceptu. Projekt chce podporovat inovatívne myslienky. Vedecké výsledky budú sprístupnené verejnosti na vedeckých konferenciách alebo v odborných časopisoch. Vsetky spomenuté aktivity budú propagované v médiách, aby sa zážitok z technológie a vedy sprístupnil širšiemu publiku.
Kind of project:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:CENTROBOT OPCS SK - AT
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 07. 2009
Project close date:31. 12. 2013
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0