19. 9. 2019  0:27 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE)

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:SMoRE No: 1488 (IAEA)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2008
Dátum ukončenia projektu:14. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0