18. 9. 2019  20:02 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aktívne metódy pri učení a štúdiu matematiky

Garant: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vytvoriť základné jadro matematického vzdelania na európskych inžinierskych štúdijných programoch, pomocou spolupráce a vzájomných výmenných pobytov študentov a pedagógov z katedier matematiky na partnerských univerzitách.
Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra matematiky (SjF)
Identifikácia projektu:CII-HU-0028-02-0708
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0