20. 10. 2019  4:06 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Kompozity s kovovou matricou spevnené komplexnými kovovými zliatinami

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V posledných rokoch priťahovali komplexné kovové zliatiny (CMA) značnú pozornosť v dôsledku svojej vedeckej príťažlivosti prameniacej z komplexnej štruktúry a technologických aspektov ich prípravy a možných aplikácií. CMA majú niekoľko zaujímavých vlastností, ako dobrú odolnosť voči korózii a pevnosť pri zvýšených teplotách. Na druhej strane sú krehké pri izbových teplotách z čoho pramení obmedzenie pre ich inžinierske aplikácie. Zlepšiť plasticitu pri izbovej teplote je možné vytvorením heterogénnej mikroštruktúry, kde sú krehké častice CMA uložené v mäkkej kovovej matrici. V tomto projekte budú metódami práškovej metalurgie pripravené kompozity s kovovou matricou obsahujúce vysokopevné častice CMA. Mikroštruktúra týchto kompozitov aj ich mechanické vlastnosti budú detailne študované.
Druh projektu:DAAD ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:DAAD 1
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ