24. 6. 2019  19:48 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Spoločný vedecký projekt v oblasti CA technológií obrábania

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavný cieľ projekt teoretického konceptu CAD-CAM-CNC na koncept CAD-CAM-CNC-CAQ-CAD and experimentálne overenie tohto nového konceptu v oblasti výroby tvarovo zložitých plôch a v oblasti montáže súčiastok s tvarovo zložitými plochami v podmienkach univerzity.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:TOWARDS COMMON RESEARCH PROJECT
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkazodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva