17. 6. 2019  19:27 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


ICMS - Introduction New and Up - dating Courses of Materials Science

Garant: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:TEMPUS/ CD_JEP-32064-2004
Stav projektu:Schválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0