28. 1. 2020  16:45 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


NULIFE

Garant: prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:ENEL Nr. 1400007989
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0