17. 7. 2019  16:23 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Projekty


Audio-vizuálna reprezentácia emocionálnych stavov

Garant: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Audio-vizuálna reprezentácia emocionálnych stavov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.ÚEF FEI+421 (2) 60 291 743E107

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ