26. 5. 2020  15:06 Dušan
Akademický informačný systém

Projekty


Audio-vizuálna reprezentácia emocionálnych stavov

Garant: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.


   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Audio-vizuálna reprezentácia emocionálnych stavov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Mgr. Jana Jurkovičová
OVV Dek FEI+421 (2) 60 291 310
T139
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
ÚEF FEI [ukončené]
+421 (2) 60 291 743
E107

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ