21. 10. 2019  18:14 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Audio-Visual Representation of Emotional States

Garant: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na analýzu vplyvu emocionálnych stavov na segmentálne a suprasegmentálne charakteristiky ľudskej reči a na výskum v oblasti identifikácie emocionálneho výrazu ľudskej tváre. Na základe získaných poznatkov budú vyvinuté nové metódy aplikácie rôznych emocionálnych rečových štýlov. Predpokladá sa praktické využitie v systémoch prevodu textu na reč, fungujúcich ako hlasový výstup pre mobilné komunikačné zariadenia a v kompenzačných pomôckach pre zrakovo postihnutých a nevidiacich ľudí.
Druh projektu:COST ()
Pracoviště:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:COST 2102/STU/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0