May 26, 2020   1:03 p.m. Dušan
Academic information system

Projects


Audio-Visual Representation of Emotional States

Supervisor: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.


Basic information
   
Workers
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt je zameraný na analýzu vplyvu emocionálnych stavov na segmentálne a suprasegmentálne charakteristiky ľudskej reči a na výskum v oblasti identifikácie emocionálneho výrazu ľudskej tváre. Na základe získaných poznatkov budú vyvinuté nové metódy aplikácie rôznych emocionálnych rečových štýlov. Predpokladá sa praktické využitie v systémoch prevodu textu na reč, fungujúcich ako hlasový výstup pre mobilné komunikačné zariadenia a v kompenzačných pomôckach pre zrakovo postihnutých a nevidiacich ľudí.
Kind of project:COST ()
Department:Department of radio and electronics (FEEIT)
Project identification:COST 2102/STU/08
Project status:
Successfully completed
Project start date :
01. 01. 2008
Project close date:
31. 12. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:
0