24. 10. 2020  0:52 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Audio-vizuálna reprezentácia emocionálnych stavov

Garant: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na analýzu vplyvu emocionálnych stavov na segmentálne a suprasegmentálne charakteristiky ľudskej reči a na výskum v oblasti identifikácie emocionálneho výrazu ľudskej tváre. Na základe získaných poznatkov budú vyvinuté nové metódy aplikácie rôznych emocionálnych rečových štýlov. Predpokladá sa praktické využitie v systémoch prevodu textu na reč, fungujúcich ako hlasový výstup pre mobilné komunikačné zariadenia a v kompenzačných pomôckach pre zrakovo postihnutých a nevidiacich ľudí.
Druh projektu:
COST ()
Pracovisko:
Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:COST 2102/STU/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0