Oct 19, 2019   2:43 p.m. Kristián
Academic information system

Projects


Audio-Visual Representation of Emotional States

Supervisor: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na analýzu vplyvu emocionálnych stavov na segmentálne a suprasegmentálne charakteristiky ľudskej reči a na výskum v oblasti identifikácie emocionálneho výrazu ľudskej tváre. Na základe získaných poznatkov budú vyvinuté nové metódy aplikácie rôznych emocionálnych rečových štýlov. Predpokladá sa praktické využitie v systémoch prevodu textu na reč, fungujúcich ako hlasový výstup pre mobilné komunikačné zariadenia a v kompenzačných pomôckach pre zrakovo postihnutých a nevidiacich ľudí.
Kind of project:COST ()
Department:Department of radio and electronics (FEEIT)
Project identification:COST 2102/STU/08
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2008
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0