16. 9. 2019  4:03 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Projekty


Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v Informatike

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Academic and Structural Networks ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v Informatike (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENWFETCH - Budúcnosť vzdelávania a školenia v informatike: Ako podporiť učenie sa kedykoľvek, kdekoľvekdoc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne