24. 10. 2020  13:44 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v Informatike

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Academic and Structural Networks ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:
ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2008
Dátum ukončenia projektu:
30. 09. 2011
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v Informatike (tematicky, myšlienkovo).

Identifikácia
Názov projektu
Stav
Garant projektu
539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENWFETCH - Budúcnosť vzdelávania a školenia v informatike: Ako podporiť učenie sa kedykoľvek, kdekoľvek

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne