18. 9. 2019  20:14 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Brownfieldy v pobaltských štátoch

Garant: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavnou prekážkou regenerácie hnedých a opustených území je nedostatok poznatkov medzi dotknutými subjektami a nedostatok vzdelávacích programov. Tento projekt vypracuje užitočné produkty - príručku, 8 hod. vzdelávací kurz a manuál pre učiteľov v jazyku anglickom. Špecifická verzia pre pobaltské štáty bude preložená do jazykov participujúcich partnerov projektu.
Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Identifikácia projektu:CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0