20. 9. 2019  18:51 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj počítačovo podporovaného, flexibilného vzdelávania, ktoré umožní projektantom používať Eurokódy v súlade s národnými predpismi jednotlivých členských štátov

Garant: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výroba prípadových štúdií statického návrhu podľa nových Eurokódov na základe opätovného návrhu reálnej konštrukcie nedávno postavenej budovy. Zakomponovanie požiadaviek národných príloh eurokódov, predpisov týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti pri výstavbe a konštrukčných praktík každej partnerskej krajiny, čím sa zabezpečí transfer vedomostí pri navrhovaní. Vývoj materiálov pre samostatné štúdium, využívajúcich internetové vzdelávanie, ktoré zahrňuje inteligentné podávanie učebnej látky, skúšanie a interakciu s učiteľom a ostatnými učiacimi. Cieľovou skupinou sú stavební projektanti. Výsledkom projektu je flexibilná, lacná metóda vzdelávania, ktorá je splňuje požiadavky zamestnávateľov na minimalizáciu nákladov a množstva ?neproduktívneho? času stráveného vzdelávaním.
Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra jazykov (SvF)
Identifikácia projektu:UK/06/B/F/PP-162_562
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2008
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0