18. 6. 2019  8:39 Vratislav
Akademický informačný systém

Projekty


Manažment bezpečnosti cestnej premávky v cezhraničnom regióne

Garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V spolupráci s rakúskymi partnermi KfV a SSC sa bude v rámci projektu ROSEMAN tvoriť metodika bezpečnostného auditu RSI a na modelových územiach Záhorie/Niederosterreich merať dopravné a územné charakteristiky, ktoré ovplyvňujú výskyt dopravných nehôd na vybraných kritických úsekoch ciest v zastavanom aj krajinnom území. V modelových územiach s výskytom závažných nehôd sa budú zisťovať príčiny, navrhnú sa organizačné aj investičné opatrenia, tieto bude potrebné riadne schváliť a následne, z finančných prostriedkov projektu EU aj vo vybraných lokalitách postaviť. Po implantovaní navrhnutých opatrení na zlepšenie dopravnej situácie, (napr. ostrovčeky, vstupné brány, priechody pre chodcov, dopravné značky), sa v rámci projektu vykonajú opätovné merania a navrhne sa metodika RSI, príručka dobrých riešení Best practice, ako aj nové smernice na elimináciu negatívnych účinkov dopravy na bezpečnosť a udržateľnosť cestnej dopravy. Výsledky projektu budú podkladom pre ich použitie aj v ďalších obciach a regiónoch SR a susedných krajín.
Druh projektu:Cezhraničná spolupráca - SK - AT ()
Pracovisko:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:ROSEMAN - SK-AT 2007-2013
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2009
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0