23. 10. 2019  12:51 Alojza
Akademický informační systém

Projekty


Cross Border Road Safety Managment

Garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V spolupráci s rakúskymi partnermi KfV a SSC sa bude v rámci projektu ROSEMAN tvoriť metodika bezpečnostného auditu RSI a na modelových územiach Záhorie/Niederosterreich merať dopravné a územné charakteristiky, ktoré ovplyvňujú výskyt dopravných nehôd na vybraných kritických úsekoch ciest v zastavanom aj krajinnom území. V modelových územiach s výskytom závažných nehôd sa budú zisťovať príčiny, navrhnú sa organizačné aj investičné opatrenia, tieto bude potrebné riadne schváliť a následne, z finančných prostriedkov projektu EU aj vo vybraných lokalitách postaviť. Po implantovaní navrhnutých opatrení na zlepšenie dopravnej situácie, (napr. ostrovčeky, vstupné brány, priechody pre chodcov, dopravné značky), sa v rámci projektu vykonajú opätovné merania a navrhne sa metodika RSI, príručka dobrých riešení Best practice, ako aj nové smernice na elimináciu negatívnych účinkov dopravy na bezpečnosť a udržateľnosť cestnej dopravy. Výsledky projektu budú podkladom pre ich použitie aj v ďalších obciach a regiónoch SR a susedných krajín.
Druh projektu:Cezhraničná spolupráca - SK - AT ()
Pracoviště:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:ROSEMAN - SK-AT 2007-2013
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2009
Datum ukončení projektu:28. 02. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0