17. 11. 2019  12:59 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Procesy indukovaného prenosu elektrónu v technológii a biológii. Vzťahy medzi reaktivitou a štruktúrou.

Garant: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:SK-AT-0016-08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:02. 02. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0