25. 9. 2020  2:10 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Procesy indukovaného prenosu elektrónu v technológii a biológii. Vzťahy medzi reaktivitou a štruktúrou.

Garant: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
SK-AT-0016-08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:02. 02. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0