27. 6. 2019  4:05 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Revitalizácia brownfieldov vo Vyšehradských krajinách

Garant: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výka v oblasti revitalizácie zanedbaných území v anglickom jazyku, na podporu zvýšenia zručností a orientácie v medzinárodnej problematike revitalizácie, začínajúc od krajín V4.
Druh projektu:International Visegrad Fund - Grant programs ()
Pracovisko:Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Identifikácia projektu:60900015
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2010
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0