19. 9. 2019  0:06 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Anatómia ulice

Garant: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Stredoeurópske mestá, ktoré predstavujú motory vývoja súčasne koncentrujú všetky symptómy zmien fyzickej a sociálnej štruktúry na svojich ulicach. V Budapešti je príkladom Király ut., kde sa nachádzajú stopy všetkých premien: imigrácie, privatizácie, renovácie verejných priestorov, gentrifikácie.
Druh projektu:International Visegrad Fund - Grant programs ()
Pracovisko:Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Identifikácia projektu:IVF 10940187
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0