Aug 19, 2019   2:00 p.m. Lýdia
Academic information system

Projects


Investigation of electrical and optical properties of nanodiamond and diamondlike carbon thin films

Supervisor: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na spoznanie a definovanie rozhrania diamant-kov s cieľom dosiahnutia stabilnej ohmickej alebo Schotkyho štruktúry. Systematickou optimalizáciou technológie rastu D a DLC vrstiev so zreteľom na ich výsledné elektronické a optické vlastnosti overíme technológiu prípravy vrstiev a kontaktov s vhodnými vlastnosťami. Riešenie predpokladá nájdenie vhodnej teoreticko-experimentálnej analógie medzi optickými a elektrickými meraniami s cieľom identifikovania možných defektov ak o v samotnej vrstve, tak aj na rozhraní diamant-kovov. Uvedené poznatky budú slúžiť k tvorbe stabilných štruktúr pre ich použitie v polovodičovom priemysle.
Kind of project:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:CK-CZ-0139-09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0