26. 10. 2020  23:31 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM)

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM)".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
TelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováOVV Dek FEI
+421 (2) 60 291 310
T139
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.ÚMIKT FEI, ext FIIT+421 (2) 60 291 703
B414, B603

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ