20. 10. 2019  8:09 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM)

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM)".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.ÚMIKT FEI, ext FIIT+421 (2) 60 291 703B414, B603

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ