14. 10. 2019  3:10 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM)

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:DAAD ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:DAAD/2010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0