21. 8. 2019  2:41 Jana
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh e-learningového virtuálneho prostredia pre distribuované výrobné systémy

Garant: prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Strojnícka fakulta
Identifikácia projektu:232-043STU-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0