18. 2. 2020  1:19 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti

Garant: doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Rozširovania rôznych typov agregačných funkcií na základe čiastočných informácií na podmnožinách definičného oboru a konštrukcia najlepších ohraničení za daných podmienok, zvlášť v prípade kopúl, kvázi-kopúl a semi-kopúl. Konštrukcia agregačných funkcií požadovaných vlastností v špeciálnych triedach agregačných funkcií. Preskúmanie vlastností Choquetovho a Sugenovho integrálu definovaného vzhľadom na hladinovo závislé fuzzy miery a návrh nových zovšeobecnených fuzzy integrálov vzhľadom na hladinovo závislé miery. Zúplňovanie informácií o agregačnom procese pomocou fuzzy integrálov. Zavedenie úžitkových funkcií pomocou zovšeobecnených hladinovo závislých fuzzy integrálov umožňujúcich budovanie preferenčných štruktúr resp. usporiadaní uvažovaných alternatív. Aplikácia dosiahnutých výsledkov v multikriteriálnom rozhodovaní. Štúdium a konštrukcie fuzzy relácií blízkosti založené na nových agregačných technikách. Výskum v oblasti zovšeobecnených MV-algebier.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:1/0198/09_SvF
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0