21. 9. 2019  15:35 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum aplikácie trecieho zvárania s premiešením (TZsP) ako alternatívy za tavné postupy zvárania

Garant: prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podpora spoločného špičkového aplikovaného výskumu v oblasti progresívnych technológií prostredníctvom výskumu aplikácie princípov TZsP na technologické postupy zvárania. Cieľom projektu je posilnenie výskumnej základne a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre výskumné aktivity v oblasti trecieho zvárania s premiešením a posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja a prezentácie jeho výsledkov medzi podnikateľskou a akademickou sférou.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Strojnícka fakulta
Identifikácia projektu:ITMS 26240220031
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:06. 04. 2010
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2013
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0