16. 6. 2019  6:37 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie a transportu kontaminantov s adsorpciou v poréznych médiách

Garant: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Základným východiskom projektuje vyvinúť presné a efektívne metódy vhodné na určovanie parametrov matematických modelov infiltrácie a transportu kontaminantu s adsorpciou v poróznych materiáloch. Tieto metódy tvoria základ pre konštrukciu meracích zariadení a umožňujú použitie podstatne lacnejších a efektívnejších technický zariadení. V prvej časti projektu vypracujeme originálnu matematickú metódu a numerický softvér na určovanie parametrov infiltrácie v pórovitom prostredí na báze centrifugácie. Predkladaná inverzná metóda je vypracovaná tak, aby hľadané parametre mohli byť určené len z meraní časového vývoja zmien momentu zotrvačnosti a ťažiska vzorky, ktorá rotuje v centrifúge pri predpísaných rýchlostiach. V procese merania sa nevyžadujú žiadne informácie o vývoji saturácie vo vnútri vzorky, na rozdiel od doterajších meracích zariadení. Konštrukcia meracieho zariadenia je náročnou súčasťou tejto časti projektu. Metóda je originálna a po jej praktickom a úspešnom overení má nádej byť patentovaná. V druhej časti projektu vypracujeme numerickú metódu na určovanie hydrogeologických a geochemických parametrov modelu pre transport kontaminantu s nelineárnou adsorpciou. Na určenie hľadaných parametrov pri tejto metóde budeme požadovť len namerané hodnoty časového vývoja koncentrácie kontaminantu pri jeho injektovaní a extrahovaní v skúmanej vzorke. Súčasťou aj tejto časti je realizácia meracích zariadení.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Katedra fyziky (SvF)
Identifikace projektu:APVV-0743-10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0