18. 9. 2019  19:34 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií

Garant: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na teóriu agregačných funkcií a jej aplikácie. Popri zameraní sa na niektoré otvorené problémy najmä v oblasti agregácie na bipolárnych a zväzových (intervalových) škálach plánujeme otvoriť viacero nových smerov bádania, napr. štúdium silnejších typov monotónnosti s aplikáciami pri nových konštrukčných metódach kopúl vyšších rozmerov, resp. návrh komplexných informačných mier. Podrobne sa budeme venovať aj štúdiu funkcií príbuzných agregačným funkciám, najmä z hľadiska aplikácií pri spracovaní obrazov. Očakávame aj návrh nových typov modelov časových radov založených na kopulách a autokopulách, vrátane ich následnej aplikácie pri modelovaní reálnych hydrologických a finančných procesov. Ďalšie aplikácie našich teoretických výsledkov zameriame na problematiku rankingových a volebných systémov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-0073-10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0