15. 11. 2019  19:12 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Viacrozmerná frekvenčná analýza hydrologických extrémov pre vodohospodárske plánovanie a projektovanie

Garant: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Charakteristiky hydrologických extrémov používané vo vodnom plánovaní a pri návrhu vodohospodárskych stavieb sa doteraz zvyčajne vyjadrovali jednorozmernými veličinami (napr. 100-ročný prietok). Extrémy však pochádzajú z komplexných hydrologických a meteorologických udalostí a ich charakteristiky sú preto vzájomne podmienené a korelované. V projekte budeme študovať združené rozdelenia pravdepodobnosti dvoj a viacrozmerných charakteristík hydrologických extrémov (napr. vrchol, objem a trvanie povodne), a to nielen lokálne, ale aj v regionálnej mierke, pomocou teórie kopúl. Zároveň budeme rozvíjať metódy kombinovaného (hybridného) používania deterministických zrážkovo-odtokových modelov a generátorov zrážok pre vytváranie dostatočne dlhých prietokových radov pre riešenie teoretických problémov viacrozmernej analýzy i praktických problémov vodohospodárskeho plánovania a návrhu pomocou kopúl. Výstupom budú nové typy návrhových hydrologických veličín, ktoré dosiaľ nie sú k dispozícii vo väčšej miere ani vo svete ani na Slovensku. Ide o vynárajúcu sa dynamickú oblasť výskumu, v ktorej je vhodný priestor pre získanie originálnych výsledkov, ako aj pre ich následné uplatnenie v praxi.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:APVV-0496-10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0