12. 8. 2020  5:49 Darina
Akademický informační systém

Projekty


Stereoselektívne paládiom katalyzované cyklizácie a "cross-coupling" reakcie v syntéze prírodných látok

Garant: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vývoj novej syntetickej metodológie pre syntézy nasýtených oxa- a azaheterocyklických zlúčenín s definovanou konfiguráciou na všetkých stereogénnych centrách a jej aplikácia v syntézach prírodných látok a biologicky zaujímavých zlúčenín. Štúdium chemo-, diastereo- a substrátovej selektivity paládnatými soľami katalyzovanej cyklizácie nenasýtených polyolov a možnosti využitia intermediárneho sigma-alkyl paládnatáho komplexu v domino reakciách s následnými C-C, C-O, C-N "cross-coupling" reakciami. Aplikácia týchto domino reakcií pre konštrukciu dioxa[2.2.1]bicyklických skeletov, polyhydroxysubstitovaných tetrahydrofuránových, tetrahydropyránových, pyrolidínových a piperídínových zlúčenín s definovanou stereochémiou. Vyvinuté syntetické stratégie budú využité v cielených syntézach prírodných C-15 acetogenínov, goniothalesdiolov, varitriolu a deoxyanhydroaminoalditolov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:
1/0115/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0