8. 8. 2020  17:15 Oskar
Akademický informačný systém

Projekty


Stereoselektívne paládiom katalyzované cyklizácie a "cross-coupling" reakcie v syntéze prírodných látok

Garant: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj novej syntetickej metodológie pre syntézy nasýtených oxa- a azaheterocyklických zlúčenín s definovanou konfiguráciou na všetkých stereogénnych centrách a jej aplikácia v syntézach prírodných látok a biologicky zaujímavých zlúčenín. Štúdium chemo-, diastereo- a substrátovej selektivity paládnatými soľami katalyzovanej cyklizácie nenasýtených polyolov a možnosti využitia intermediárneho sigma-alkyl paládnatáho komplexu v domino reakciách s následnými C-C, C-O, C-N "cross-coupling" reakciami. Aplikácia týchto domino reakcií pre konštrukciu dioxa[2.2.1]bicyklických skeletov, polyhydroxysubstitovaných tetrahydrofuránových, tetrahydropyránových, pyrolidínových a piperídínových zlúčenín s definovanou stereochémiou. Vyvinuté syntetické stratégie budú využité v cielených syntézach prírodných C-15 acetogenínov, goniothalesdiolov, varitriolu a deoxyanhydroaminoalditolov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0115/10
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0