22. 8. 2019  4:51 Tichomír
Akademický informační systém

Projekty


Kombinácia kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie a kovom katalyzovaných transformácií ako efektívneho spôsobu využitia syntetického potenciálu aminokyselín v príprave biologicky účinných prírodných látok a ich funkčných analógov

Garant: doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na štúdium fenoménu kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie a jeho praktické využitie v syntéze radu neproteinogénnych beta-, gama- a delta- aminokyselín. Uvádzané regioizomérne aminokyseliny ako také sú atraktívnym syntetickým cieľom, zároveň po vhodnej funkcionalizácii budú slúžiť ako efektívne stavebné bloky pri vývoji Pd-katalyzovaných transformácií. Medzi ne patria oxidácie/karbonylácie, hydroaminácie a "cross-couplingy" funkcionalizovaných substrátov, ktoré vedú k sofistikovaným syntetickým medziproduktom. Tie budú slúžiť ako kľúčové molekuly v stereoselektívnych totálnych syntézach biologicky účinných prírodných látok a ich funkčných analógov. Cieľové zlúčeniny sú potenciálne využiteľné jednak pre chemo-enzymatické štúdie, ako aj biologický skríning.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:1/0340/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0