19. 6. 2019  8:48 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch

Garant: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektuje zhodnotenie možností, nedostatkov, silných a slabých stránok súčasnej úrovne spôsobu riešenia kvalitatívnych problémov povrchových tokov, s upriamením pozornosti hlavne na hydrodynamický prístup riešenia disperzie v povrchových tokoch. Dalo by sa povedať, že ide o SWOT analýzu používania dostupných modelových prostriedkov disperzie v podmienkach Slovenska, ktorá môže byť plne využitá pri implementácii Rámcovej smernice o vode (WFD 2000/60/ES).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:APW-0274-10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0