19. 6. 2019  3:08 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


Algebraické a topologické metódy v štúdiu kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti

Garant: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je založený na originálnom prepojení moderných metód algebraickej a topologickej teórie grafov s technikami súčasnej teórie dizajnov a incidenčných štruktúr, s cieľom budovania nástrojov pre konštrukcie a klasifikácie kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti. Tento prístup má potenciál na odvodenie nových silných výsledkov a na zodpovedanie viacerých otvorených otázok v oblasti reprezentácií grafov,dizajnov a incidenčných štruktúr na kompaktných plochách a pri skúmaní grúp symetrií takýchto reprezentácií,ako aj v oblasti konštrukcií symetrických modelov v aplikáciách teórie grafov, máp a dizajnov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:1/0871/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0