4. 7. 2020  4:17 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Algebraické a topologické metódy v štúdiu kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti

Garant: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je založený na originálnom prepojení moderných metód algebraickej a topologickej teórie grafov s technikami súčasnej teórie dizajnov a incidenčných štruktúr, s cieľom budovania nástrojov pre konštrukcie a klasifikácie kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti. Tento prístup má potenciál na odvodenie nových silných výsledkov a na zodpovedanie viacerých otvorených otázok v oblasti reprezentácií grafov,dizajnov a incidenčných štruktúr na kompaktných plochách a pri skúmaní grúp symetrií takýchto reprezentácií,ako aj v oblasti konštrukcií symetrických modelov v aplikáciách teórie grafov, máp a dizajnov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:
1/0871/11
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0