19. 9. 2019  0:35 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Algebraické a topologické metódy v štúdiu kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti

Garant: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je založený na originálnom prepojení moderných metód algebraickej a topologickej teórie grafov s technikami súčasnej teórie dizajnov a incidenčných štruktúr, s cieľom budovania nástrojov pre konštrukcie a klasifikácie kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti. Tento prístup má potenciál na odvodenie nových silných výsledkov a na zodpovedanie viacerých otvorených otázok v oblasti reprezentácií grafov,dizajnov a incidenčných štruktúr na kompaktných plochách a pri skúmaní grúp symetrií takýchto reprezentácií,ako aj v oblasti konštrukcií symetrických modelov v aplikáciách teórie grafov, máp a dizajnov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0871/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0