20. 11. 2019  3:41 Félix
Akademický informační systém

Projekty


Výskum využitia heuristických optimalizačných metód v procese tvorby vodohospodársko - energetických plánov

Garant: doc. Ing. Peter Šulek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Regulačné vodné elektrárne (VE) tvoria významný regulačný prvok elektrizačných sústav. Nasadzujú sa predovšetkým na pokrývanie premenlivého zaťaženia a tvoria poruchovú rezervu sústavy (plnia tzv. podporné služby). Efektívnosť využívania dynamických vlastností regulačných VE úzko súvisí s optimalizačnými metódami používanými v procese tvorby ich vodohospodársko -- energetických plánov. Najvýznamnejším predstaviteľom optimalizačných techník v súčasnosti sú heuristické metódy (genetické algoritmy, simulované žíhanie,harmonické prehľadávanie a iné.). Heuristické metódy sú vyhľadávacie metódy riadiace sa istou stratégiou,využiteľné na hľadanie riešení zložitých optimalizačných problémov pre ktoré nejestvuje adekvátny špecifický algoritmus prípadne priamočiara numerická metóda. Predkladaný projekt skúma možnosti použitia heuristických optimalizačných metód v procese plánovania prevádzky regulačných vodných elektrární.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikace projektu:1/0578/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0