19. 9. 2019  0:21 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza odolnosti betónových, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výpočtová technika a dostupnosť kvalitného softvéru (Atena, Diana, Ansys) umožňuje presnejšie analyzovať odolnosť nosných konštrukcií z vystuženého a predpätého betónu, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií nelineárnou analýzou so zohľadnením materiálových a geometrických nelinearít. Použitie nelineárnych metód však často naráža na chýbajúci spoľahlivostný rámec, ktorý by mal zaručiť požadovanú úroveň spoľahlivosti. Vytvorenie takéhoto rámca pre nelineárnu analýzu je základnou podmienkou potrebnou pre aplikáciu nelineárnych metód pri výpočte odolnosti nosných konštrukcií najmä tam, kde aj pretvorenia môžu ovplyvniť spoľahlivosť navrhnutej konštrukcie. Výsledky nelineárnej teoretickej analýzy budú porovnané s výsledkami experimentov plánovaných v rámci výskumnej úlohy a tiež s experimentami renomovaných spolupracujúcich výskumných pracovísk.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:1/0857/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0