24. 7. 2019  2:04 Vladimír
Akademický informační systém

Projekty


Analýza odolnosti betónových, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výpočtová technika a dostupnosť kvalitného softvéru (Atena, Diana, Ansys) umožňuje presnejšie analyzovať odolnosť nosných konštrukcií z vystuženého a predpätého betónu, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií nelineárnou analýzou so zohľadnením materiálových a geometrických nelinearít. Použitie nelineárnych metód však často naráža na chýbajúci spoľahlivostný rámec, ktorý by mal zaručiť požadovanú úroveň spoľahlivosti. Vytvorenie takéhoto rámca pre nelineárnu analýzu je základnou podmienkou potrebnou pre aplikáciu nelineárnych metód pri výpočte odolnosti nosných konštrukcií najmä tam, kde aj pretvorenia môžu ovplyvniť spoľahlivosť navrhnutej konštrukcie. Výsledky nelineárnej teoretickej analýzy budú porovnané s výsledkami experimentov plánovaných v rámci výskumnej úlohy a tiež s experimentami renomovaných spolupracujúcich výskumných pracovísk.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/0857/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0