17. 7. 2019  17:29 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Projekty


Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov

Garant: prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8
prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.KMTI SvF [ukončené]+421 (2) 59 274 684C 0809

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ