25. 6. 2019  12:25 Tadeáš
Akademický informační systém

Projekty


Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov

Garant: prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Trvanlivosť pálenej krytiny v značnej miere závisí od jej samotnej pórovej štruktúry. Sekundárnu úlohu v tomto prípade zohráva objem pórov, ale primárnu úlohu zohráva hodnota mediánu polomeru pórov. Jej hodnotu môžeme ovplyvňovať nielen režimom pálenia, ale predovšetkým zložením vstupných surovín. Naša pozornosť sa sústredí na aplikáciu prísad na báze zeolitov a bentonitov, od ktorých sa očakáva výrazná pozitívna zmena hodnoty mediánu polomeru pórov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:1/0517/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0