11. 8. 2020  18:05 Zuzana
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
OPVV Dek SvF
+421 (2) 32 888 393
C 0107
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.KVHK SvF+421 (2) 32 888 279
C 1209

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ