19. 10. 2019  20:07 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


interakcie v bio a nanosystémoch

Garant: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V nanoštruktúrach, v zdanlivo vzdialených oblastiach biofyzikálnych a materiálových vied sú podstatné mechanizmy väzieb od chemických, vodíkových až po slabé medzimolekulové interakcie. V nedávnych prácach sme získali benchmark hodnoty vlastností molekúl a ich interakcií metódou Coupled Cluster CCSD(T), ktroá zahrňuje podstatnú časť elektrónovej korelácie a poskytuje spoľahlivé predpovede vlastností molekúl. Naše inovácie dovolili CC výpočty molekúl s 80 či viac korelovanými elektrónmi a bázou 1500 atómových funkcií. Reálne aplikácie vyžadujú vlastnosti veľkých molekúl a klastrov, nedostupné presným metódam. Použijeme aj počítačovo menej náročné DFT a semiempirické metódy.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0059-10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ