20. 9. 2020  22:41 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov.

Garant: Ing. Eva Labašová, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
UIAM MTF
+421 906 068 446
T02 3.119
VV OPOM MTF [ukončené]
+421 918 646 011
T-13
UIAM MTF
+421 906 068 432
T02 3.112
UIAM MTF
+421 906 068 434
T02 3.114
UIAM MTF
+421 906 068 412
T02 4.105
UIAM MTF+421 906 068 412
T02 4.105
UIAM MTF
+421 906 068 441
T02 3.120
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
UIAM MTF
+421 906 068 429T02 3.116
Ing. Tibor Nánási, CSc.
UIAM MTF [ukončené]
+421 906 068 431
T02 3.111
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 438T02 3.115
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.SjF D-oCMS [ukončené]
+421 906 068 438
T02 3.115
Ing. Róbert Sobota, PhD.
KTKP UVTE MTF
+421 906 068 361
T-112

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ