20. 9. 2020  23:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov.

Garant: Ing. Eva Labašová, PhD.


Základní informace
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Prevádzkovanie technických systémov spôsobuje pri vzájomne sa ovlyvňujúcich prvkoch týchto systémov prirodzené zmeny kontaktujúcich sa povrchov. Zmeny sú spôsobené opotrebovaním povrchov a v mnohých prípadoch nastáva degradácia tribologicky zaťažovaného povrchu v dôsledku nestabilných prevádzkových procesov. Zmeny geometrie tribologických povrchov (TP) generujú nevhodné prenosy silových účinkov, ktoré spôsobia ďalšiu degradáciu TP prvku, vedúcu často k jeho poškodeniu. Včasná diagnostika nesprávnej funkcie TP a jeho následná rekonštrukcia inovatívnymi vrstvami spôsobí obnovenie správnej tribologickej funkcie povrchu, predĺženie životnosti prvku a obnoví sa správny prevádzkový stav technického systému. Cieľom projektu bude analýza vlastností tribologických vrstiev z hľadiska ich materiálových a geometrických parametrov. Počítačovými analýzami budú skúmané napäťovo-deformačné stavy zaťažených TP s inovovanými vrstvami. Výsledky počítačových analýz,opotrebenie a životnosť budú verifikované experimentálne.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikace projektu:
1/0390/11
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.
spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.
spoluriešiteľ