7. 12. 2019  2:18 Ambróz
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na využitie metód dolovania dát a prostredníctvom nich ziskanie znalostí z výrobných systémov, ktoré budú využité v riadení týchto systémov. Pre získanie potrebných údajov o riadenom výrobnom systéme budú vytvorené simulačné modely výrobných systémov. V nich budú implementované rôzne stratégie riadenia. Bude vyvinutý spôsob uchovávania údajov získaných zo simulačných modelov v dátovom sklade (pôjde rádovo o desaťtisíce záznamov. Pre konkrétny definovaný problém riadenia výroby bude vytvorený model dolovania dát s použitím konkrétnych metód a vybraných techník. Takto sa získajú nové znalosti o riadení výrobného systému a možnosti dosahovania stanovených cieľov výroby zmenou parametrov konkrétnej riadiacej stratégie. Získané znalosti budú overované na simulačnom modeli výrobného systému. Významným prínosom projektu bude návrh metodiky dolovania dát z databáz, ktoré uchovávajú prevádzkové pdaje z priebehu výrobného procesu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0214/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Hamerník, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Ľupták, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Škamla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Vlkovičspoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Zemanspoluriešiteľ