20. 7. 2019  7:56 Iľja
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.UIAM MTF, ext UMAT MTF+421 906 068 439T02 3.118
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
Ing. Eva Babalová, PhD.UIAM MTF [vyňatie]+421 906 068 430T02 3.117
Ing. Miroslav Béger, PhD.ext UMAT MTF
doc. Ing. Roman Čička, PhD.UMAT MTF+421 918 646 047T-217, NC 318
Ing. Kristína Demianová, PhD.MTF D-STM [ukončené]+421 906 068 kl. 605R - II - 10b
Ing. Marián Drienovský, PhD.UMAT MTF+421 908 674 103NC 310
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.UIAM MTF+421 906 068 432T02 3.112
Ing. Ivana EliášováMTF D-MI [ukončené]+421 906 068 313T 52
Ing. Dušan Grgač, PhD.MTF D-MI [ukončené]+421 906 068 317T 207
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.UMAT MTF726NC 309
Ing. Štefan Hajdu, PhD.UIAM MTF+421 906 068 434T02 3.114
Ing. Tomáš Chrebet, PhD.MTF D-IBE [ukončené]+421 906 068 klapka 508ŤL - 301
Ing. Miroslav Jáňa, PhD.ext UMAT MTF
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.KTKP UVTE MTF+421 906 068 333T-115
Ing. Lenka Kolíková, PhD.UIAM MTF+421 906 068 430T02 3.117
Ing. Michal Kövér, PhD.MTF D-MI [ukončené]
Ing. Helena Kraváriková, PhD.UIAM MTF+421 906 068 441T02 3.120
Ing. Tomáš Kupec, PhD.MTF D-STM [ukončené]
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.UMAT MTF730NC 323
Ing. Eva Labašová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 446T02 3.119
doc. Ing. František Lacko, CSc.KTZS UVSM MTF [ukončené]+421 906 068 kl. 612R - II - 6
Ing. Svätopluk Mečiar, CSc.UVTE MTF [ukončené]
Ing. Jana Mesárošová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 469T02 2.102
doc. Ing. Milan Naď, CSc.UIAM MTF+421 906 068 429T02 3.116
Ing. Tibor Nánási, CSc.UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 431T02 3.111
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 438T02 3.115
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 438T02 3.115
Ing. Ladislav Rolník, PhD.UIAM MTF+421 906 068 434T02 3.114
Ing. Miroslav Sahul, PhD.KZSM UVTE MTF, ext UMAT MTF+421 908 674 144T-107
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.MTF D-VZAS [ukončené]+421 906 068 433T02 3.113
Ing. Ján Španielka, PhD.MTF D-STM [ukončené]+421 906 068 kl. 622R - II - 10c
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.UIAM MTF [ukončené]+421 906 068 435T02 3.108
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.ext UVSM MTF
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.UVTE MTF [ukončené]
Ing. Peter Zemko, PhD.MTF D-STM [ukončené]
Ing. Lenka ZmekováMTF D-MI [ukončené]T 52

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ