21. 10. 2019  4:35 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Rýchle ochladzovanie a tuhnutie materiálov v nerovnovážnych podmienkach sa využíva vo viacerých moderných technológiách výroby a spracovania kovových materiálov. Výskum v rámci predkladaného projektu bude zameraný na experimentálne skúmanie, numerickú simuláciu a analýzu nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov v technológiách prípravy rýchlo stuhnutých práškov rozstrekovaním taveniny inertným plynom, tvárnenia materiálov v polotuhom stave, ako aj zvárania a povrchového tepelného spracovania laserom. Hlavným cieľom projektu je identifikácia spoločných charakteristických znakov, javov a nerovnovážnych procesov, ktoré vedú k tvorbe zjemnených mikroštruktúr a variabilných metastabilných štruktúr v podmienkach rýchleho ochladzovania a tuhnutia materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikace projektu:1/1041/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:37
Počet oficiálních pracovníků projektu:22

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Demianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Eliášováspoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Mesárošová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Zemko, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Zmekováspoluriešiteľ