16. 10. 2019  13:53 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rýchle ochladzovanie a tuhnutie materiálov v nerovnovážnych podmienkach sa využíva vo viacerých moderných technológiách výroby a spracovania kovových materiálov. Výskum v rámci predkladaného projektu bude zameraný na experimentálne skúmanie, numerickú simuláciu a analýzu nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov v technológiách prípravy rýchlo stuhnutých práškov rozstrekovaním taveniny inertným plynom, tvárnenia materiálov v polotuhom stave, ako aj zvárania a povrchového tepelného spracovania laserom. Hlavným cieľom projektu je identifikácia spoločných charakteristických znakov, javov a nerovnovážnych procesov, ktoré vedú k tvorbe zjemnených mikroštruktúr a variabilných metastabilných štruktúr v podmienkach rýchleho ochladzovania a tuhnutia materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/1041/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:37
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:22

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Demianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Eliášováspoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Mesárošová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Zemko, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Zmekováspoluriešiteľ